Những phương pháp thoát kèm người trong bóng đá hiện đại

13-02-2019 | Kiến thức bóng đá

Tổng hợp chi tiết các phương pháp thoát kèm người trong bóng đá hiện đại.

Sơ đồ 433 trong bóng đá hiện đại

13-02-2019 | Kiến thức bóng đá

Chi tiết về sơ đồ 4-3-3 và những thay đổi của các huấn luyện viên trong kỷ nguyên bóng đá hiện nay.

PEP GUARDIOLA: BỘ ÓC TUYỆT PHẨM CỦA BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI (CUỐI)

13-02-2019 | Kiến thức bóng đá

Chuỗi bài viết về thiên tài bóng đá Pep Guardiola: Bộ óc tạo ra nhiều tuyệt phẩm trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

PEP GUARDIOLA: BỘ ÓC TUYỆT PHẨM CỦA BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI (KỲ II)

13-02-2019 | Kiến thức bóng đá

Chuỗi bài viết về thiên tài bóng đá Pep Guardiola: Bộ óc tạo ra nhiều tuyệt phẩm trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.