Cùng bàn luận về Poacher và Target Man!

13-02-2019 | poacher target man kiến thức bóng đá

Cùng KFootballl tìm hiểu về Poacher, Target Man và ảnh hưởng của nó lên những sơ đồ chiến thuật như thế nào.

Những phương pháp thoát kèm người trong bóng đá hiện đại

13-02-2019 | thoát kèm người

Tổng hợp chi tiết các phương pháp thoát kèm người trong bóng đá hiện đại.

Sơ đồ 433 trong bóng đá hiện đại

13-02-2019 | 433 chiến thuật bóng đá

Chi tiết về sơ đồ 4-3-3 và những thay đổi của các huấn luyện viên trong kỷ nguyên bóng đá hiện nay.

PEP GUARDIOLA: BỘ ÓC TUYỆT PHẨM CỦA BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI (CUỐI)

13-02-2019 | pep guardiola

Chuỗi bài viết về thiên tài bóng đá Pep Guardiola: Bộ óc tạo ra nhiều tuyệt phẩm trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.