Tổng hợp các định nghĩa cơ bản về Gegenpresing!

26-02-2019 | Kiến thức bóng đá

Tổng hợp lại những định nghĩa cơ bản về gegenpresing để có cái nhìn rõ hơn về chiến thuật mà Klopp sẽ áp dụng trong các trận đấu.